Przedstawicielki GUTW uczestniczyły w jubileuszowej uroczystości Uniwersytetu III Wieku w Ełku

Przedstawicielki Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyły w jubileuszowej uroczystości zorganizowanej przez ełcki Uniwersytet.

20 października w Ełckim Centrum Kultury odbyła się 15. jubileuszowa inauguracja Uniwersytetu III Wieku. W uroczystości udział wzięła dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska wraz z przedstawicielkami giżyckiego uniwersytetu.

Inauguracja GUTW w Ełku

Obchody miały uroczysty charakter. W spotkaniu uczestniczyli liczni goście i słuchacze oraz prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Giżycko reprezentowały dyrektor Ewa Ostrowska, Beata Górczyńska (CPUIS) wraz z przedstawicielkami GUTW Danutą Poć i Marią Gamdzyk.

Inauguracja GUTW w Ełku

 

W trakcie inauguracji przedstawiono prezentację dotyczącą działalności uniwersytetu, wręczono nowym słuchaczom indeksy oraz zaprezentowano występy artystyczne. Zakończenie odbyły się podziękowania i życzenia, do których dołączyła się Pani Ewa Ostrowska. W swoim krótkim wystąpieniu podziękowała za współpracę,  wymianę doświadczeń i życzyła dalszych sukcesów w realizacji działań na rzecz osób starszych.

 

Inauguracja GUTW w Ełku

 

Zdjęcia i informacje: CPUIiS Beata Górczyńska