Przedstawiciele CPUIS w Giżycku na Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Ruchu Abstynenckiego

3 listopada w Hotelu Zamek w Rynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Przedstawicieli Ruchu Abstynenckiego, w której udział wzięli Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Pani Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku oraz Beata Górczyńska (CPUIS).

Konferencja zgromadziła liczne grono gości i przedstawicieli ruchu abstynenckiego z różnych regionów Polski. Wśród prelegentów znaleźli się Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska. 

 

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Tematem konferencji była „Rola i znaczenie środowisk abstynenckich w sytuacji uzależnień, przemocy, wykluczenia-inkluzja jako środek i cel przezwyciężenia uzależnień”.

Oficjalne otwarcie konferencji rozpoczęto od przywitania gości przez Przewodniczącego KRZiSA Krzysztofa Adacha. Następnie burmistrz Giżycka oraz dyrektor Centrum w krótkim wystąpieniu przedstawili metody wsparcia osób uzależnionych i zadania jakie pełni w tym zakresie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Kolejno rozpoczął się cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów. Eksperci poruszali ważne tematy związane z uzależnieniami  oraz omówili  formę pomocy i metod wsparcia dla osób z problemem alkoholowym. Spotkanie miało na celu rozszerzenie i wzmocnienie idei ruchu abstynenckiego miast i powiatów.   

 

Przedstawiciele CPUIS w Giżycku na Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Ruchu AbstynenckiegoPrzedstawiciele CPUIS w Giżycku na Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Ruchu AbstynenckiegoPrzedstawiciele CPUIS w Giżycku na Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Ruchu AbstynenckiegoPrzedstawiciele CPUIS w Giżycku na Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Ruchu Abstynenckiego

Informacja i zdjęcua: CPUIiS w Giżycku