Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa ulicy Sadowej

Fala

 

 

Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną

 

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 21 grudnia 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 listopad 2021 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Realizacja zadania miała na celu poprawę warunków transportowych dla mieszkańców ulicy Sadowej oraz ulic przyległych. Dzięki przebudowie, został ułatwiony dostęp do ul. Rolniczej oraz drogi krajowej DK 59. Teren na którym realizowano zadanie jest terenem zabudowanym domami jednorodzinnymi.  Dynamika rozwoju osiedla przypadała w latach 80-tych, 90-tych. Poza domami jednorodzinnymi w pobliżu drogi zlokalizowane są m. in.: szkoła, przedszkole, żłobek, liczne sklepy, kościół, działalności gospodarcze świadczące różnego rodzaju usługi. Osiedle od centrum miasta oddziela droga krajowa DK59 (ulica Obwodowa). Ulica Sadowa łączy się bezpośrednio z ulicą Rolniczą, która po 170 m łączy się z ulicą krajową DK 59. Nawierzchnia przed przebudową utwardzona była płytami drogowymi. Przejazd drogą w czasie opadów deszczu bądź porą zimową był znacznie utrudniony ze względu na nierówne ułożenie płyt. Brak było chodników i nawierzchni zjazdów.

 

Wartość projektu:   905 863, 93 zł

Wartość dofinansowania:  593 245, 79 zł

 

Prace obejmowały:

- budowę jezdni;

- budowę obustronnych chodników i zjazdów do terenów przyległych;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę oświetlenia; 

- przebudowa istniejącego oświetlenia;

- przebudowę kolizji z infrastrukturą,

- wycinkę kolidujących drzew;

- wykonanie stałej organizacji ruchu.