Przebudowa ul. Suwalskiej | Zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku” od dnia 07.03.2024 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem odcinka ul. Suwalskiej.

Planowane całkowite wznowienie ruchu na przedmiotowym odcinku: 20.07.2024 r.

 

Przez cały czas trwania prac budowlanych dojazd do sklepu PSB Mrówka oraz do budynków i lokali usługowych zlokalizowanych przy ulicy Suwalskiej 25 (łącznie zatoką postojową) oraz 40, 40a, 44 będzie możliwy od ul. Obwodowej – przewiduję się czasowe utrudnienia w ruchu związane m.in. z ruchem wahadłowym.

 

Dojazd do budynków zlokalizowanych przy ulicy Suwalskiej 32a i 34 będzie możliwy od ulicy Warmińskiej i Przemysłowej.

Wykonawca zapewni również niezbędny dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Suwalskiej 36, 36a i 38 w trakcie prowadzenia robót budowlanych na wyłączonym odcinku drogi. Jednakże należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami oraz wyłączeniami z użytkowania koniecznymi do dokonania stosownych czynności technicznych i budowlanych.

 

Mapa