Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy SP 1

Fala

 

 

Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku

W dniu 10.05.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Gminą Miejską Giżycko, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku”.

 

Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na:

  • przebudowie:

- boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej, 

- boiska do koszykówki i siatkówki, 

- bieżni okrężnej 2-torowej i skoczni do skoku w dal o długości 60 m, 

  • budowie: 

-rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej, 

- klasy zewnętrznej z 2 wiatami – usytuowanej w południowym zakolu bieżni, której funkcją będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu,

- zielonego ogródka,

  • zagospodarowaniu terenu.

 

Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: 30.11.2021 r. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020”

Całkowita wartość zadania: 2 910 418,54 zł         

Dofinansowanie: 1 239 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 605 891,00 zł

 

Fotorelacja z otwarcia boisk

 

Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1 fot. K. KoletyńskiOtwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1Otwarcie boisk przy SP1