Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku

Fala

Logotypy

 

Gmina Miejska Giżycko w dniu 5 stycznia 2024 r. podpisała z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Radosławem Królem Umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku”.

Ulica Konarskiego jest jedną z główniejszych dróg prowadzących do centrum miasta. Przebudowa ulicy w znacznym stopniu wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacyjnych i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego.

 

Planowane zakończenie zadania: I kwartał 2025 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 2 727 417,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 636 450,20 zł