Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku

Fala

Logotypy

Gmina Miejska Giżycko otrzymała 1 098 928,80 zł dofinansowania na realizację zadania rocznego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku” została podpisana 5 stycznia 2024 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Radosława Króla.

 

„Przebudowa drogi gminnej 4KD i 5KDD w Giżycku” jest kontynuacją inwestycji zakończonej w 2022 r. pn. „Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku”.

 

Na terenie projektowanej inwestycji występuje droga z płyt betonowych z poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki w nawierzchni płyt. W ramach inwestycji planuje się usunięcie płyt betonowych i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi łącznie z budową wpustów ulicznych, które będą podłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje się również budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodnika, miejsc parkingowych, zjazdów do przyległych nieruchomości, prace wykończeniowe i towarzyszące. 

 

Przebudowa ulicy wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacyjnych i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego.

 

Planowane zakończenie zadania: I kwartał 2025 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 826 778,51 zł 

Wartość dofinansowania:  1 004 258,42 zł