Pracownicy Urzędu Miejskiego rejestrują obywateli Ukrainy

Od środy 16 marca w Urzędzie Miejskim w Giżycku obywatele Ukrainy, zamieszkujący aktualnie na terenie Giżycka, mogą się rejestrować i składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Punkt obsługiwany przez pracowników Urzędu Miejskiego we współpracy z członkami Związku Ukraińców w Polsce, Koło w Giżycku działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na parter w prawym skrzydle Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 (sala konferencyjna Biura Rady). Teren przed Urzędem został dokładnie oznakowany w języku polskim i ukraińskim, tak by nikt nie miał problemu z dotarciem. Pracę punktu koordynują pracownicy Urzędu, udzielają oni również naszym gościom informacji, np. w zakresie pomocy, czy załatwienia podstawowych spraw. W razie potrzeby można skorzystać z tłumacza. Specjalnie dla dzieci towarzyszącym mamom, zorganizowano dedykowaną im kreatywną poczekalnię.

 

Fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir

 

Co ważne, każda z osób rejestrujących się, musi posiadać zdjęcie. Obywatele Ukrainy mogą je wykonać bezpłatnie w zarejestrowanych punktach pobytu uchodźców na terenie miasta oraz indywidualnie w zakładzie fotograficznym "No to FOTO" przy ul. Pocztowej 1. Trasa do punktu oddalonego od urzędu jedynie o 260 m została również dokładnie oznakowania.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NADANIA NUMERU PESEL

 

www.PomagamyUkrainie.gizycko.pl