Powołano Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

 

 

Zarządzenie Nr 849/2022

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 25 lutego 2022 r.

 

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 oraz ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 261) zrządzam co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Giżycka powołuję Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

 

1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miast Giżycka - Szef Zespołu;

2. Cezary Piórkowski –  Zastępca Burmistrza - Zastępca Szefa Zespołu;

3. Arkadiusz Połojański – Sakretarz - Członek Zespołu;

4. Dorota Wołoszyn – Skarbnik - Członek Zespołu;

5. Maciej Ambroziak – Komendant Straży Miejskiej - Członek Zespołu;

6. Jacek Szepiłło – Pełnomocnik Burmistrza - Członek Zespołu;

7. Jarosław Borowski – Dyrektor MOPS - Członek Zespołu;

8. Małgorzata Kulas-Szyrmer -  Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej - Członek Zespołu;

9. Marek Wojciechowski – Zastępca Dyrektora MZK - Członek Zespołu;

10. Jan Pik – przedstawiciel Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce;

11. Viktoria Petiuk – przedstawiciel Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce;

12. Damian Misztuk – przedstawiciel Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku.

 

§ 2.

Pracami Zespołu kieruje Szef Zespołu a w razie jego nieobecności Zastępca, lub inna osoba wyznaczona przez Szefa.

 

§ 3.

Zespół zbiera się na polecenie Szefa Zespołu a w razie jego nieobecności na polecenie Zastępcy, lub innej osoby wyznaczonej przez Szefa. 

 

§ 4.

W razie nieobecności każdy członek zespołu może wyznaczyć swojego zastępcę do pracy w Zespole.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

                                                                                                Burmistrz Miasta Giżycka

                                                                                                                      /-/

                                                                                              Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

KONTAKTY GIŻYCKO:
986 CAŁODOBOWY NUMER STRAŻY MIEJSKIEJ
Tel. w języku ukraińskim: 502 535 696

 

Specjalny Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, zajmować się będzie sytuacją w Mieście we współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Zespołem oraz pomocą dla mieszkańców Dubna:

  • Miasto: współpraca z Zespołami wyższego szczebla zgodnie ze strukturą Zarządzania Kryzysowego, infrastruktura, lokale, wyżywienie, łączność, transport etc.
  • Związek Ukraińców w Polsce: zbiórki niezbędnych rzeczy, zbiórki finansowe, koordynacja kontaktów z Ukrainą, tłumaczenia językowe etc.

Ważne. Wszelkie sprawy związane z infrastrukturą - prosimy zgłaszać do Miasta.

Wszelkie zbiórki - Związek Ukraińców w Polsce i Parafia Greckokatolicka (Cerkiew) na ul. Białostockiej.

 

Przedsiębiorcy - deklaracje pomocy długoterminowej w postaci zatrudnienia, zapewnienia pracy osobom, które do nas przyjadą, prosimy przesyłać na e-mail burmistrz@gizycko.pl.

 

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i wszelkie inicjatywy w przyszłości, które są wyrazem solidarności z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy i partnerskiego Dubna. Dziękujemy Giżycko!