Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

  • Nazwa firmy

    Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

  • Nazwa skrócona

    PZOSiPO

  • Adres

    ulica: ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Kazimierz Ambroziak

Zadania Zespołu:
- Realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty.
- Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Giżycki.
- Organizacja działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, międzyszkolnych zajęć, międzyszkolnych imprez turystycznych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
- Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu.
- Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego, a w szczególności dokumentowanie i prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń.
- Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
- Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Godziny otwarcia
pn – pt: 7.30 – 15.30