POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM | Ogłoszenie naboru o grant

Trwa nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” dofinansowywanym z funduszy unii europejskiej – Z FES+. Numer naboru to: DSPP-I.433.26.2024.

Celem zadania grantowego (czyli działań opisanych we wniosku) jest w szczególności podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 12-19 lat. Serdecznie zapraszamy szkoły ogólnokształcące i ich organy prowadzące (JST lub NGO) do składania wniosków.

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naborze będące załącznikiem do podjętej uchwały znajduje się na https://warmia.mazury.pl/fundusze-europejskie2/potrafie-decyduje-dzialam/9230-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-15-05-28-06