Pośrednictwo ubezpieczeniowe Jerzy Macuk

  • Nazwa firmy

    Pośrednictwo ubezpieczeniowe Jerzy Macuk

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 1/7, 11-500 Giżycko

Branża
Ubezpieczenia na życie, posagowe dla dzieci, ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.
Polisy dla właścicieli firm, udziałowców, osób ważnych w firmie, jako forma zabezpieczenia finansów firmy.
Kompleksowe rozwiązania potrzeb ochronnych i emerytalnych. Fundusze inwestycyjne.
Ubezpieczenia grupowe.
Ubezpieczenia majatkowe i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Firma istnieje od 1995 roku.