Komunikacja | Drogi

Komunikacja | Drogi

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Port lotniczy Olsztyn-Mazury

Fala

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury usytuowany jest w południowej części województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Szymany, 8 km od Szczytna oraz około 55 km od stolicy województwa – Olsztyna.

KIERUNKI
www.mazuryairport.pl

 

Lotnisko

 

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury będzie lotniskiem kategorii 4D z przyrządowym podejściem do lądowania (ILS I kategorii, przystosowany do kat. II, VOR/DME). Budowa i proces certyfikacji lotniska zakończyły się w 2015 r.  Lotnisko przeznaczone zostanie głównie dla przewozów obsługujących region Warmii i Mazur.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych PL Olsztyn-Mazury zaliczymy do:

  • Z zakresu ruchu statków powietrznych na międzynarodowy
  • Charakteru ruchu statków powietrznych na ruch regularny
  • Dostępność dla użytkowników – lotnisko użytku publicznego
  • Według kryteriów technicznych – na naziemne
  • Według rodzaju nawierzchni – z drogą startową o nawierzchni sztucznej
  • Według wymagań technicznych kodu referencyjnego 4C zgodnie z klasyfikacją ICAO
  • Według przyjmowanych statków powietrznych – dla samolotów
  • Według kategorii podejścia do lądowania – z droga startową przyrządową z podejściem precyzyjnym o kategorii I
  • Kategorii ochrony ppoż. – 7 kategoria
  • Godzin otwarcia 06:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu.

 

Na lotnisku lądować i startować mogą samoloty różnego typu i wielkości, ponieważ Port Lotniczy posiada drogę startową o wymiarach 45 x 2500 metrów wraz z oświetleniem podejścia na kierunku 02/20. Przewiduje się obsługę rejsów stałych, czarterów i general aviation z możliwością zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo typu Jet A1, Avgas 100 LL. Terminal pasażerski będzie posiadał pełną separację funkcjonalną podróżnych przylatujących i odlatujących. Przewidziano podział odpraw w przylotach i odlotach na dwa kierunki: obsługa pasażerów w ramach umowy Schengen (S) i obsługa pasażerów poza warunkami umowy z Schengen (NS). Średniodobowa przepustowość terminala to ok. 830 pasażerów, w dobie szczytowej do 1250 pasażerów a w godzinie szczytowej do 500 pasażerów. Port Lotniczy będzie zapewniał pełną infrastrukturę parkingową na ok. 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wydzielenie stanowisk postoju autobusów linii regularnych oraz stanowisk postoju taksówek oraz przystanek kolejowy z dojściem pieszym do terminala. Z Olsztyna do terminala Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach będzie można dojechać szynobusem w czasie ok. 45 min. W ramach komplementarnych projektów RPO WiM przewidziano zwiększenie dostępności kolejowej do lotniska. Trwają prace przy modernizacji linii kolejowej Olsztyn-Szczytno-Szymany oraz przy budowie nowej linii kolejowej odchodzącej od stacji Szymany do terminala. Do Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach można będzie również dojechać transportem indywidualnym. Trwają zaawansowane przy prace przy budowie nowego odcinka od drogi  nr 57 do terminala.

 

Zarządzającym lotniskiem jest spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o., która została utworzona Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr IX/155/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Województwo warmińsko-mazurskie posiada 100% udziałów w spółce.

 

Historia lotniska w Szymanach

 

Historia lotniska w Szymanach sięga początku lat trzydziestych XX wieku., gdy w 1933 roku Niemcy rozpoczęli jego budowę. Po wojnie, w 1945 roku  lotnisko trafiło w ręce wojsk sowieckich, jednak nie na długo, gdyż na przełomie lat 50/60 XX wieku port został zmodernizowany, służąc tym samym jako lotnisko zapasowe dla polskiego lotnictwa wojskowego. Rozbudowa lotniska obejmowała m.in. wydłużenie drogi startowej czy budowę budynku laboratorium paliw. Dzięki temu w 1963 roku parametry lotniska podniesiono do II klasy wojskowej. Dopiero w drugiej połowie lat 70-tych w Szymanach wybudowana została wieża kontroli lotów. W związku z malejącym wykorzystaniem obiektu przez wojsko, lotnisko zaczęto wykorzystywać do celów cywilnych. Od 1995 roku lotnisko pozostawało w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, aż do powołania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Spółki Porty Lotnicze Mazury-Szczytno w styczniu 1996 roku.  Pół roku później odbyło się pierwsze lądowanie samolotu pasażerskiego Polskich Linii Lotniczych Lot z 72 pasażerami na pokładzie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z października 2001 r. na lotnisku w Szymanach ustanowione zostało przejście graniczne, dzięki czemu ruch pasażerski odbywać się mógł zarówno w zasięgu krajowym jak również międzynarodowym. W latach 1996-2003 w sezonie letnim z lotniska w Szymanach odbywały się cotygodniowe loty do Warszawy oraz kilku niemieckich miast. Kłopoty finansowe spółki zarządzającej lotniskiem zmusiły ją do zawieszenia działalności, zamknięcia lotniska dla ruchu lotniczego i przekazania obiektu po raz kolejny w ręce Agencji Mienia Wojskowego.  W 2010 roku  lotnisko w Szymanach przejęte zostało przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, które rok później powołało spółkę „Warmia i Mazury”, która zarządza lotniskiem do dziś.

 

Inwestycja

 

W dniu 30.06.2014 r. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

 

Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury wynosi 205 308 616,82 mln zł brutto z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 121 973 361, 95 zł brutto. Zakres prac obejmował cztery etapy, które zostały już zrealizowane:

  • budowę terminala pasażerskiego,
  • budowę pola wzlotów wraz z montażem świateł i urządzeń nawigacyjnych,
  • budowę strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, adaptację istniejących budynków na potrzeby administracji Portu oraz służb operacyjnych,
  • budowę ogrodzenia wraz z systemem kontroli dostępu do lotniska.

 

TERMINAL PASAŻERSKI

 

Budynek nowego terminala pasażerskiego, którego całkowita powierzchnia wynosi 6 800 m2, przeznaczony będzie do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych oraz czarterach. Budynek został zaprojektowany w ścisłym nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Zaprojektowany budynek będzie miał jedną kondygnację nadziemną w formie wielko przestrzennej hali, w której zaprojektowano dwie architektoniczne bryły. Budynek portu lotniczego to hala o wymiarach 150 x 41,4 m i maksymalnej wysokości 11,92 m. Podstawowa siatka konstrukcyjna to 12,0 m x 10,8 m. Fragment hali posiada 2 kondygnacje wydzielone ścianami nośnymi oraz stropami żelbetowymi. Zarówno układ dachu hali jak i elementy architektoniczne z desek imitujące pomost nawiązują do mazurskich jezior poprzecinanych drewnianymi kładkami. Od strony elewacji frontowej jak i od strony przylotów zaprojektowano wejścia i wyjścia do terminala w formie mazurskich domów wykonanych z drewna. Od strony południowej i północnej budynku terminala zaprojektowano – klatki schodowe obudowane naturalnym kamieniem łupanym. Konstrukcję terminala stanowią żelbetowe słupy modularne prefabrykowane lub wylewane na budowie zwieńczone elementami architektonicznymi w formie korony drzewa. Na słupach opierają się drewniane belki i płatwie z drewna klejonego. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm łączonej na podwójny rąbek stojący. Obróbki dachu wykonane są jako kasetony z blachy tytanowo -cynkowej.

 

Terminal pasażerski dzieli się m.in. na strefę ogólnodostępną, strefę odlotów oraz strefę przylotów. W strefie ogólnodostępnej znajduje się 6 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej oraz punkt informacyjny. Pasażerowie znajdą tam również punkty usługowe takie jak: wypożyczalnia aut, kantor oraz sklep. Na piętrze, w strefie ogólnodostępnej, znajduje się taras widokowy, który dzięki szklanej konstrukcji ścian, zapewnia doskonały widok na pas startowy oraz drogę kołowania samolotów.  Pasażerowie mogą skorzystać również z oferty kawiarni oraz restauracji znajdujących się w sąsiedztwie tarasu widokowego. Do dyspozycji zainteresowanych pozostaje również sala konferencyjna oraz kaplica.

 

Strefa odlotów, podzielona na strefę schengen oraz non-schengen, rozpoczyna się po przejściu przez pasażera kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie, w oczekiwaniu na wylot, skorzystać będą mogli z usług jakie oferować będą m.in. sklepy wolnocłowe oraz lotniskowa restauracja. Do dyspozycji pasażerów lecących w klasie biznes przeznaczona jest również bussines lounge.

 

Strefa przylotów, która podzielona jest również na strefę schengen oraz non-schengen, to miejsce, w którym pasażerowie będą mogli odebrać swój bagaż.

 

POLE WZLOTÓW

 

Prace wchodzące w skład budowy oraz modernizacji pola wzlotów, obejmowały m.in. rozszerzenie i wydłużenie drogi startowej do wymiarów 45×2500 metrów, co pozwala na przyjmowanie takich statków powietrznych jak Airbus 320 czy Boeing 737; budowę drogi kołowania oraz płyty postoju samolotów a także dróg pożarowych i technicznych. Bezpieczeństwo operacji lotniczych zapewnia system ILS służący do naprowadzania statków powietrznych w trudnych warunkach atmosferycznych i przy ograniczonej widoczności. Port Lotniczy Olsztyn – Mazury posiada system ILS I kategorii z możliwością rozbudowy do kategorii II w przyszłości.

 

KOMUNIKACJA LOTNISKA

 

Multimodalność komunikacyjna Portu Lotniczego pozwoli pasażerom na dojazd do terminala różnymi środkami transportu.

 

Dojazd do lotniska zapewnia droga krajowa nr 57 Pułtusk-Szczytno-Wielbark. Zrealizowany został już projekt budowy drogi łączącej bezpośrednio lotnisko z drogą krajową nr 57. Droga dojazdowa od drogi krajowej do lotniska ma długość 1,4 km.

 

W okolicy PL Olsztyn-Mazury przebiega linia kolejowa Szczytno-Wielbark. W latach 2008-2013 modernizowano linię kolejową na odcinku Olsztyn-Szczytno-Szymany. Zakończono już prace związane z przedłużeniem linii kolejowej (1,6 km) w kierunku terminala, co pozwoliło na bezpośredni dojazd koleją do lotniska. Stacja kolejowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku terminala. Dzięki połączeniu kolejowemu podróż z Olsztyna do lotniska skróci się do 50 minut.

 

PL Olsztyn-Mazury (SZY) znajduje się w następującej odległości od najbliższych portów lotniczych:

  • około 140 km od Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (WMI),
  • około 177 km od Lotniska Chopina (WAW),
  • około 220 km od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (GDN).

 

OTWARCIE LOTNISKA

 

Budowa Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury zakończyła się jesienią  2015 r. Następnie przystąpiono do testowania infrastruktury lotniskowej oraz rozruchu wszystkich systemów działających na lotnisku. Działania te kontynuowane były do momentu uzyskania Certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego – 18 stycznia 2016 r.  Dwa dni później, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oficjalnie otworzył Port Lotniczy Olsztyn – Mazury dla ruchu pasażerskiego. Równolegle z uroczystościami towarzyszącymi otwarciu portu w Szymanach, na lotnisku Berlin Tegel w Niemczech, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie pierwszego regularnego połączenia pasażerskiego na trasie Olsztyn-Mazury – Berlin

 

PROGNOZA RUCHU LOTNICZEGO

 

Prognoza ruchu lotniczego sporządzona w oparciu o przeprowadzone badania przez dwie niezależne firmy: DHV Polska oraz Polconsult wskazuje na jego systematyczny wzrost na poziomie ok. 100 tys. pasażerów w pierwszym roku funkcjonowania lotniska. W kolejnych latach liczba pasażerów będzie sukcesywnie wzrastać i w 2020 r wyniesie ok. 300 tys. pasażerów a po 2035 roku może przekroczyć 1 mln pasażerów.

 

PRZEWOŹNICY

 

Lotnisko jest przystosowane do obsługi przewoźników rejsów regularnych, przewoźników czarterowych oraz General Aviation.