PORADNIK WYBORCZY 2024 | #GiżyckoGłosuje!

7 kwietnia 2024 w godzinach 7.00 - 21.00 odbędą się wybory samorządowe. W przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia pomoże "Poradnik wyborczy" przygotowany przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich, w ramach kampanii profrekwencyjnej "Co byś zrobił/zrobiła na swoim miejscu?".

Organizatorzy kampanii zachęcają do aktywnego uczestnictwa w lokalnej demokracji. To właśnie teraz mamy okazję decydować o tym, jak będzie wyglądało nasze miejsce na ziemi. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Twoje decyzje, Twoje działania, Twój głos - wszystko to ma ogromne znaczenie. Zdecyduj o przyszłości swojego miasta już 7 kwietnia!

 

Uprawnieni do głosowania

 • osoby, które w poprzednich wyborach (do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) złożyły wniosek o zmianę miejsca głosowania (jednorazowe dopisanie do spisu wyborców), a nie są zameldowani na pobyt stały w Giżycku - aby móc tu głosować muszą złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Tu można sprawdzić szczegóły dotyczące dopisania do CRW
 • warto sprawdzić czy jest się ujętym we właściwym stałym obwodzie głosowania, za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mobilnej mObywatel. Tu można sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców
 • w związku z dużą liczbą składanych wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania tuż przed samymi wyborami, nie zwlekajcie z tymi czynnościami do ostatniej chwili! Burmistrz Giżycka ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Wobec tego wniosek należy złożyć do 1 kwietnia 2024 r.

Infografiki dotyczące wyborów Infografiki dotyczące wyborów Infografiki dotyczące wyborów Infografiki dotyczące wyborów

Na kogo będziemy oddawać swój głos?

W wyborach samorządowych 7 kwietnia oddajemy swoje głosy na:

 • radnych miasta
 • radnych sejmiku województwa
 • radnych powiatu
 • radnych gminy
 • radnych dzielnic, osiedli
 • prezydenta miasta, burmistrza, wójta

Wszyscy wybierani są na okres 5 lat.

Godziny głosowania

Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00. Wyjątek stanowi głosowanie w obwodach odrębnych – utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie może się ono zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00 - oczywiście jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie oddadzą swój głos. 

Jak wybieramy?

Aby wziąć udział w wyborach samorządowych należy udać się do najbliższego lokalu wyborczego, okazać komisji dowód tożsamości i wypełnić karty do głosowania. Każdy głosujący otrzyma cztery karty do głosowania:

 • z listą kandydatów do rady gminy
 • z listą kandydatów do rady powiatu
 • z listą kandydatów do sejmiku województwa
 • z listą kandydatów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

Kiedy głos jest nieważny?

Głos uznaje się za nieważny, kiedy w żadnej kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata nie zostanie postawiony znak „X”.

Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie muszą się przeciąć w obrębie kratki.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu o ile nie znajdą się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. 

Poradnik - OKŁADKA

PORADNIK | KLIKNIJ I POBIERZ 

 

Pod koniec stycznia 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przedstawione zostały również szczegóły kalendarza wyborczego.

 


Poradnik powstał w ramach kampanii profrekwencyjnej Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich "Co byś zrobił/zrobiła na swoim miejscu?", która zachęca do aktywnego uczestnictwa w lokalnej demokracji. 

www.co-bys-zrobila-na-swoim-miejscu.pl