Pomoc Ukrainie | Wojewoda informuje

 

Przyjmowanie, zabezpieczanie miejsc pobytu oraz udzielanie pierwszej niezbędnej  pomocy uchodźcom z Ukrainy to odpowiedzialność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z wojewodami - informuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 

 

Uchodźcy, bez zapewnionego miejsca zakwaterowania znajdą schronienie w miejscach zorganizowanych przez wojewodę. Wcześniej jednak muszą odwiedzić jeden z punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województw. W naszym województwie taki punkt znajduje się w Olsztynie przy ul. Niepodległości 53/55. Adresy punktów recepcyjnych znajdujących się najbliżej przejść granicznych (do pobrania). 

 

Zgodnie z informacją wojewody, wszelkie wątpliwości dotyczące działań pomocowym rozwiewają koordynatorzy z ramienia wojewody. Kontakt 

 

 

Pismo wojewody, pełna treść pod obrazkiem

 

Masowy napływ do Polski osób z terytorium Ukrainy poszukujących w naszym kraju schronienia w związku z konfliktem zbrojnym, spowodował potrzebę pilnego i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia. 

 

Na prośbę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda informuję, że w pierwszej kolejności kwestie związane z przyjmowaniem osób przybywających do Polski z Ukrainy, zabezpieczaniem miejsc ich pobytu na terytorium naszego kraju oraz udzielaniem pierwszej niezbędnej pomocy są koordynowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z wojewodami. 

 

Uwzględniając powyższe, przekazuję informacje, które pozwolą usystematyzować i usprawnić ścieżki pomocy udzielanej aktualnie osobom opuszczającym terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi:

 

- w pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województw, umożliwi to tym osobom zapewnienie miejsca pobytu zorganizowanego przez wojewodę. 

 

- przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w przypadku wątpliwości co do form, zakresu i możliwości udzielenia wsparcia osobom z Ukrainy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z służbami wojewody, które koordynują pomoc na terenie województwa i posiadają najpełniejsze informacje o aktualnej sytuacji i uzgodnionych z samorządami danego województwa procedurach, formach i zakresie pomocy. 

 

 

Z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Anna Słowińska

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej