Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

  • Nazwa firmy

    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

  • Nazwa skrócona

    PSOUU Koło w Giżycku

  • Adres

    ulica: ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.