Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Giżycko

  • Nazwa firmy

    Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Giżycko

  • Nazwa skrócona

    PZN

  • Adres

    ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 4, 11-500 Giżycko

Branża
Prezes Zarządu Koła - Lech Chrostowski

Nr KRS 0000091325
data uzyskania statusu opp: 28.12.2004

10 stycznia 2005r. PZN Okręg Warmińsko-Mazurski uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to potwierdzenie roli Związku działającego na rzecz inwalidów wzroku. Giżyckie koło Związku zrzesza 210 osób niewidomych i słabowidzących oraz 4 dzieci z całego powiatu giżyckiego.

Główne cele działalności:
- zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących,
- rehablitacja i szkolenie,
- wyzwalanie ich aktywności życiowej,
- organizowanie wzajemnej pomocy i wspólnego działania na rzecz słabszych koleżanek i kolegów,
- tworzenie warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej niewidomych i sławidzących,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych osób dotknietych kalectwem

Godziny otwarcia
Poniedziałek -Piątek
od 9 00 do 15 00