Podsumowanie spotkania Zespołu ds. GBO 29 sierpnia 2017 NAGRANIE AUDIO

We wtorek, 29 sierpnia 2017 r., o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (przy Sekretariacie Burmistrza Giżycka) odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. GBO (lista obecności).


Głównym celem spotkania było zaopiniowanie przez członków Zespołu propozycji projektów zgłoszonych w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – opinie zostaną wkrótce opublikowane na naszych stronach internetowych.


Zapraszamy Państwa także do zapoznania się z nagraniem audio spotkania.