Podsumowanie spotkania Zespołu ds. GBO 1 sierpnia 2017 NAGRANIE AUDIO

We wtorek, 1 sierpnia 2017 r., o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. GBO (lista obecności).
Głównym celem spotkania było opracowanie nowego wzoru KARTY OCENY PROJEKTU, na podstawie której pracownicy właściwych wydziałów oraz jednostek Urzędu Miejskiego dokonają weryfikacji propozycji przedsięwzięć złożonych w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
 
Zapraszamy Państwa także do zapoznania się z nagraniem audio spotkania.