Podsumowanie projektu PR/1/045/2018

Logotyp

31 października 2023 roku dobiegła końca realizacja projektu, którego Beneficjentem była Gmina Miejska Giżycko. Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

 

Gmina Miejska Giżycko postawiła sobie za cel wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka w turystyce w celu podniesienia stopy rozwoju gospodarczego.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu przeprowadzono renowację miejsc o dużym potencjale turystycznym.

 

W ramach projektu wyremontowano 1/8 muru Carnot’a (fragment muru Twierdzy Boyen od Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig), wykonano renowację Kaponiery oraz zainstalowano oświetlenie parkowe wzdłuż murów.

Twierdza Boyen

Wybudowano również trasę pieszo-rowerową wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczeniu o długości 5628 m (w tym ok. 3729 m to ścieżka pieszo-rowerowa oraz  ok. 1899 m trasa MTB). Zakupiono 14 rowerów w stylu retro, którymi będzie można zwiedzić powstałą w ramach projektu trasę rowerową. W celu ulepszenia i uatrakcyjnienia trasy rowerowej, zainstalowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Twierdza Boyen Twierdza Boyen Twierdza Boyen Twierdza Boyen

 

Pomyślano również o utrzymaniu oraz zachowania czystości trasy pieszo-rowerowej oraz terenu wokół murów. W tym celu zakupiony został sprzęt w postaci kosiarki oraz quada, żeby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

 

Ze względu na pandemię COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie, niektóre zaplanowane działania uległy modyfikacjom lub z nich zrezygnowano, a w zamian za to pojawiły się nowe. Okres realizacji projektu także uległ wydłużeniu z 24 miesięcy do 47 miesięcy (01.12.2019 – 31.10.2023)

 

W ramach działań promocyjnych w 2021 roku zorganizowano transgraniczny rajd pieszo-rowerowy w Giżycku oraz kampanię informacyjno-promocyjną (ulotki-4000 szt., tablice informacyjne dla turystów -15 szt.). Do działań towarzyszących możemy zaliczyć zorganizowanie trzech spotkań integracyjnych dla uchodźców z Ukrainy. W tym celu został zakupiony sprzęt komputerowy (mobilny ekran LED, laptop do transmisji i zarządzania spotkaniami).

 

Dzięki wykonanym pracom i nakładom inwestycyjnym Twierdza Boyen odzyskuje swój potencjał i staje się atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r.– 31.10.2023 r. (47 miesięcy)

Całkowita wartość projektu: 1 223 387,04 EUR

Wartość dofinansowania projektu: 1 101 048,34 EUR

 

Projekt PR/1/045/2018 jest współfinansowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za jego treść wyłączną odpowiedzialność ponosi Beneficjent - Gmina Miejska Giżycko i w żadnych okolicznościach nie można uznać, że odzwierciedla on oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.