Podsumowanie projektu pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”

Logo

 

Podsumowanie projektu pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”

 

W dniu 14 września 2023 r. w Hotelu Masovia w Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”. Podczas spotkania przedstawiono rys historyczny nekropolii, fotograficzną relację z przebiegu prac, a także jej efekty. Wykonawcy podkreślali duże zainteresowanie społeczności lokalnej zakresem prac, a także dobrą współpracę z lokalnym samorządem. Na zakończenie spotkania odbyła się długa dyskusja o stanie, bieżącej opiece i planach działania w doniesieniu do wszystkich giżyckich cmentarzy wojennych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Podsumowanie projektu pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”Podsumowanie projektu pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”Podsumowanie projektu pn. „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu z I wojny światowej w Giżycku”

Fot. Maciej Karczewski