Podsumowanie pierwszego spotkania Zespołu ds. GBO edycja 2018 NAGRANIE AUDIO

We wtorek 9 maja 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego (Lista obecności - załącznik 9.05.2017).


Nową Przewodniczącą Zespołu ds. GBO została Pani Magdalena Jurgielewicz (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).


Zespół zaproponował Burmistrzowi następujący harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.:
a) akcja edukacyjna – maj,
b) zgłaszanie propozycji projektów – czerwiec,
c) weryfikacja i opiniowanie projektów – sierpień,
d) Lokalne Spotkania Mieszkańców – wrzesień,
e) głosowanie – wrzesień,
f) ogłoszenie projektów do realizacji – październik,
g) ewaluacja – grudzień

 


Podczas najbliższego spotkania Zespołu,  17 maja (środa) 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej UM, zostaną przyjęte „Zasady pracy Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego”.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nagraniem audio wczorajszego spotkania Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego.źródło: oficjalny profil Giżycka YT youtube.com/GIZYCKOpl https://youtu.be/G27FyZAe8bk