OSTATNIE DNI na zgłoszenie kandydata do plebiscytu o „NAGRODĘ ŚWIĘTEGO BRUNONA PATRONA GIŻYCKA”

Tylko do 7 grudnia (poniedziałek) czekamy na zgłoszenia


do Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” za 2020 rok


  Wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka, zasłużeni w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta. Kandydaci mogą być zgłaszani przez mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje są zgłaszane również przez Burmistrza Giżycka. Kandydat powinien odznaczać się odpowiednią postawą moralną i etyczną, a jego postawa nie powinna budzić zastrzeżeń w odniesieniu do relacji międzyludzkich, wartości moralnych i postaci Świętego Brunona Patrona Giżycka. Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców wybierze kapituła pod przewodnictwem Burmistrza.   Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:


 • kultura,
 • sport,
 • gospodarka,
 • turystyka,
 • zdrowie,
 • społecznik,
 • ambasador Giżycka,
 • pomysł.

  Kapituła, na wniosek przewodniczącego, ma także możliwość przyznania: – Honorowej Statuetki Św. Brunona – statuetkę honorową można otrzymać jednokrotnie, – Statuetki Pamięci – statuetkę przyznaje się wyłącznie pośmiertnie.   Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani od 6 listopada do 7 grudnia 2020 r. Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres promocja@gizycko.pl. Wyniki poznamy w przyszłym roku. fot. Fotografia Tomasz Karolski ( www.tomaszkarolski.pl | https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/ )fot. Fotografia Tomasz Karolski ( www.tomaszkarolski.pl | https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/ )fot. Fotografia Tomasz Karolski ( www.tomaszkarolski.pl | https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/ )fot. Fotografia Tomasz Karolski ( www.tomaszkarolski.pl | https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/ )fot. Fotografia Tomasz Karolski ( www.tomaszkarolski.pl | https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/ )fot. Fotografia Tomasz Karolski ( www.tomaszkarolski.pl | https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/ )


Zapraszamy do obejrzenia całej fotogalerii z ubiegłorocznej gali rozdania nagród Św. Brunona.


   


DO POBRANIA:   LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI: Laureaci za rok 2019 Laureaci za rok 2018  Laureaci za rok 2017  Laureaci za rok 2016  Laureaci za rok 2015      Fot. mojegizycko.pl/ T. Karolski