Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 - nagranie audio

W środę, 31 stycznia 2018 r., o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza, odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (Lista obecności).


Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze ustalenia Zespołu ds. GBO:  1. Na Przewodniczącą Zespołu ds. GBO ponownie została wybrana Pani Magdalena Jurgielewicz (6 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).
  2. Zespół zaproponował Burmistrzowi następujący harmonogram budżetu obywatelskiego na 2018 r.:

luty – akcja promocyjna


marzec – zgłaszanie propozycji projektów


kwiecień – weryfikacja i opiniowanie projektów


maj – lokalne spotkania mieszkańców (8 maja)


maj/ czerwiec – głosowanie (od 14 maja do 8 czerwca)


lipiec ogłoszenie wyników (do 16 lipca)


wrzesień – ewaluacja  1. Zdecydowano o ogłoszeniu konkursu na hasło promujące GBO 2019! Konkurs zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO/ Propozycje haseł dot. budżetu obywatelskiego Giżycka można zostawiać w komentarzach do 20 lutego. Zwycięzca zostanie wybrany, w drodze głosowania, przez Zespół ds. GBO oraz otrzyma nagrodę – zestaw nowych gadżetów promocyjnych z logiem Giżycka!
  2. W tegorocznej edycji GBO skorygowany zostanie wzór „Formularza zgłoszeniowego”, który zostanie opublikowany zarządzeniem Burmistrza.
  3. Kosztorys propozycji projektu nie będzie mógł przekroczyć kwoty 50 tys. zł (warunek ten nie dotyczy tylko jednej z pięciu kategorii, tj. infrastruktury, architektury i urbanistyki).

 


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nagraniem audio pierwszego spotkania Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego.