Otwarci na Skandynawię | Zapraszamy giżyckich przedsiębiorców

„Otwarci na Skandynawię” tym razem w Olsztynie! 10. edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 1 czerwca 2023 roku w Olsztynie.

Konferencja „Otwarci na Skandynawię” skierowana jest do przedsiębiorców ze Szwecji, Finlandii i Danii oraz przedstawicieli MŚP, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu z Warmii i Mazur, których to szczególnie zapraszamy w imieniu organizatorów.

 

Celem konferencji jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, przedstawienie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu.

 

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, niezbędną, aby skutecznie sprzedawać swoje produkty lub usługi na rynku skandynawskim. W programie wydarzenia zaplanowano także warsztaty dla 2 grup językowych, podczas których goście zagraniczni dowiedzą się, jak przygotować się do pracy z polskimi partnerami biznesowymi, a uczestnicy z Polski uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania oferty na rynek skandynawski.

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 28 maja 2023 r.

 

Rejestracja online: www.otwarcinaskandynawie.pl    

 

Dodatkowe informacje: p.puza@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 51 82

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi wydarzenia są Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Telewizja Kopernik oraz portal internetowy biznes.wm.pl

 

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Program