OSM z ogólnopolską nagrodą "Biznes Dobry dla Gminy”

Giżycka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, od lat zaliczana do ścisłej czołówki zakładów mleczarskich w Polsce, wyróżniona w konkursie PAP-u "Biznes Dobry dla Gminy". Zgłoszenie przygotowane przez Biuro Promocji Urząd Miejskiego zostało docenione przez kapitułę konkursu. Nagrodę dla OSM odebrał Burmistrz Giżycka, 16 listopada, podczas uroczystej gali w warszawskim Sheratonie.

Celem konkursu organizowanego przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej jest docenienie firm, które mają znaczny wpływ na lokalne społeczności, wzmocnienie pozytywnego wizerunku samorządów tworzących klimat dla przedsiębiorców, a także promocja dobrych relacji biznes-samorząd.

Burmistrz odbiera Nagrodę dla OSM_16.11.23

Fot. z zasobów Burmistrza Giżycka

OSM z ogólnopolską nagrodą "Biznes Dobry dla Gminy”, fot. PAP	OSM z ogólnopolską nagrodą "Biznes Dobry dla Gminy”, fot. PAP	OSM z ogólnopolską nagrodą "Biznes Dobry dla Gminy”, fot. PAP	OSM z ogólnopolską nagrodą "Biznes Dobry dla Gminy”, fot. PAP

Fot. PAP

OSM skutecznie łączy tradycję i nowoczesność

OSM Giżycko to nowoczesny zakład o długoletniej tradycji, zatrudniający niemal 400 pracowników. Działalność rozpoczęli w 1945 r. z 11 pracownikami, którzy produkowali masło w poruszanej ręcznie maselnicy. Biznes, na który dziś patrzymy udało się zbudować własnymi środkami, bez kredytów, dotacji, z pracy rolników, producentów mleka i pracowników, z dbałością o dostawców, klientów i lokalną społeczność.

 

OSM produkuje sery dojrzewające, typu włoskiego, wędzone, masło, serwatkę w proszku, przerabiając ok. 1,3 mln litrów mleka dziennie. Doświadczenie, wysokie standardy produkcji, nowoczesne zarządzanie, technologie i wysoka jakość skupowanego mleka, wyłącznie klasy extra w Regionie Zielonych Płuc Polski, sprawiają, że produkty giżyckiej spółdzielni cieszą się dużym powodzeniem wśród konsumentów w kraju i na świecie. Produkty trafiają do Europy, Ameryki, Afryki i Azji.

 

OSM - zdjęcia archiwalneOSM - zdjęcia archiwalneOSM - zdjęcia archiwalneOSM - zdjęcia archiwalne
Fot. archiwalne z zasobów GAC (Giżyckie Archiwum Cyfrowe) i OSM

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku łączy działalność biznesową z działalnością społeczną, włączając się i sponsorując różnorodne inicjatywy, kulturalne, społeczne, charytatywne i w obszarze zdrowia. Dba o rozwój firmy, jednocześnie wyróżniając się dużym zaangażowaniem na rzecz Giżycka.

 

Wspiera giżycki szpital, zakupując specjalistyczny sprzęt - resektoskop bipolarny o wartości 140 tys. zł na Oddział Urologiczny. Dba o otoczenie wokół, zagospodarowanie, pielęgnując zieleń na przylegającym terenie miejskim, czy remontując odcinek drogi publicznej, przebiegającej wzdłuż mleczarni na koszt ok. 250 tys. zł. Jest sponsorem strategicznym wydarzeń kulturalnych w Giżycku organizowanych przez GCK, wspiera drużyny sportowe, wśród nich UKS Short Track MOSiR Giżycko (łyżwiarstwo szybkie) i Szprychę Giżycko (kolarstwo). Przedsiębiorstwo przyjmuje wizyty mieszkańców i gości np. seniorów z miast partnerskich, przekazuje swoje produkty na potrzeby akcji promujących miasto, wspiera placówki oświatowe i lokalne imprezy ważne dla społeczności okolicznych wsi, dożynki, festyny, zawody sportowe, konkursy.

 

Poza rozwojem biznesowym firmy, ważnym w skali kraju i Europy, podkreślić należy społeczne zaangażowanie widoczne w wyznaczanych kierunkach działań i duże oddziaływanie na otoczenie, ponieważ OSM to jeden z największych pracodawców, mający wpływ na rozwój gospodarczy miasta i poprzez to na dobrostan mieszkańców. To działania nie wynikające z obowiązku, ale z poczucia związania, utożsamiania się z miastem, nie nastawione na zysk, a budujące pozytywny wizerunek firmy, naturalnie współdziałającej z lokalną społecznością.

 

OSM w Gizycku

Fot. z zasobów OSM

Nowoczesne rozwiązania sekretem sukcesu

Spółdzielnia funkcjonuje na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, w trosce o środowisko naturalne wykorzystuje więc nowoczesne rozwiązania, pozwalające na zamknięty obieg produkcji. Nowoczesne linie produkcyjne pozwalają uzyskać wysoki przerób w przeliczeniu na jednego pracownika - ok. 3 tys. litrów mleka na dobę. Na 4 liniach produkcyjnych produkowanych jest około 120 ton serów na dobę. 85% produkcji eksportowana jest poza granice kraju do Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej.

 

Zróżnicowane linie technologiczne, bogato wyposażone laboratorium, dwutorowa myjnia samochodowa, dojrzewalnia serów na 4 tys. ton produktu, to tylko kilka z najważniejszych rozwiązań, którymi może poszczycić się zakład. Inwestycje i ulepszenia prowadzone są na bieżąco.  W 2022 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej proszkowni serwatki i mleka, która ma wysokość równą giżyckiej Wieży Ciśnień, czyli 25 m i produkuje ok. 70 ton proszków na dobę. Dotychczasowe możliwości produkcyjne wynosiły 35 ton na dobę na dwóch liniach z lat 60. XX w. Dzięki nowej proszkowni podwojono produkcję, bez zwiększenia zużycia energii. Wszystkie inwestycje mają na celu utrzymanie produkcji na jak najwyższym poziomie.

 

Produkcja w OSMProdukcja w OSMProdukcja w OSMProdukcja w OSM
Fot. z zasobów OSM

Giżycko w ścisłej czołówce zakładów mleczarskich

Giżycka Spółdzielnia Mleczarska od wielu lat zaliczana jest do ścisłej czołówki zakładów mleczarskich w Polsce i zawsze znajduje się w czołówce Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich w Polsce według Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Udowadnia, że doskonałe zarządzanie pozwala utrzymać zakład w świetnej kondycji ekonomicznej, produkując jednocześnie wysokiej jakości produkty i płacąc dostawcom mleka jedną z najwyższych cen w kraju – mówi prezes dr. inż. Szczepan Szumowski.

 

Potwierdzeniem jest publikowana w listopadzie Lista Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich według rankingu KZSM. Giżycko zajmuje w tym rankingu bardzo wysokie 2 miejsce, ustępując tylko Spółdzielni Mleczarskiej “Mlekovita” zaledwie 7 punktami (3 w rankingu Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu ma 51 punktów mniej od Giżycka). Spółdzielnie oceniane są pod względem 15 kryteriów m.in.: zysk netto (2 miejsce), średnia cena skupu mleka (2 miejsce), dynamika sprzedaży (1 miejsce), wskaźnik eksportu (1 miejsce), (2 miejsce) efektywność zatrudnienia.

 

DOjrzewalnia serów OSM

Fot. z zasobów OSM

Giżycka OSM doceniana w kraju i za granicą

Wśród nagród: II miejsce w Rankingu 10 Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich i 10 Największych Eksporterów według KZSM w latach 2020-2022, nagroda „Agro przedsiębiorca RP 2022-2023”, laureat prestiżowego Plebiscytu Diamenty Forbesa 2023, dorocznego rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość, a wcześniej co warto podkreślić – najważniejsze lokalne nagrody „Mazury to Biznes” i statuetka Lider Biznesu w kategorii „Zdrowa Żywność”, będąca wyróżnieniem dla firm z Krainy Wielkich Jezior, które nie tylko odniosły sukces, ale w swojej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej.

 

OSM Giżycko jest laureatem pierwszej edycji najważniejszych giżyckich nagród - Nagrody św. Brunona patrona miasta w kategorii Gospodarka. Statuetka św. Brunona powędrowała później również do prezesa OSM dr. inż. Szczepana Szumowskiego w kategorii Ambasador, bo marka firmy, jej kadra, wieloletni zarząd i same produkty są zdecydowanie wielowymiarowym ambasadorem naszego miasta. Samorząd i mieszkańcy doceniają w ten sposób giżycką Spółdzielnię Mleczarską, odpowiedzialną społecznie i zaangażowaną w życie miasta firmę.

 

OSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, gościeOSM Nagrody, wyróżnienia, goście
Fot. z zasobów OSM

 

Przekazanie statuetki prezesowi OSM 2024Przekazanie statuetki prezesowi OSM 2024Przekazanie statuetki prezesowi OSM 2024

Przekazanie statuetki prezesowi OSM podczas spotkania w Giżycku 15.02.2024

Fot. z zasobów OSM

 

Opracowanie zgłoszenia: Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego | M. Kulas-Szyrmer