Zainwestuj w Giżycku

Zainwestuj w Giżycku

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty lokalizacyjne

Fala

Niniejsza potencjalna oferta inwestycyjna nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i jest informacją o nieruchomościach Gminy Miejskiej Giżycko, które mogą być przeznaczone do zbycia. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste bądź wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko odbywa się na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, co do zasady w formie przetargu. Ogłoszenia o przetargach publikowane są stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.


Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania przyłączy uzbrojenia technicznego należy uzyskać u dysponentów sieci.