Nowy Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Dyrektorem Giżyckiego Centrum Kultury w latach 2022-2028 będzie Dariusz Skrzypek, który był związany z giżyckim domem kultury przez wiele lat, a w 2007 został Dyrektorem Ośrodka Kultury w Miłkach i kierował Ośrodkiem do 2021 roku.   O wyborze kandydata poinformował na swoim profilu Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz. Burmistrz życzy nowemu dyrektorowi powodzenia i równocześnie dziękuje poprzedniej dyrektor, pani Marcie Dąbrowskiej, za wszystkie lata współpracy (2015-2021).

Fot. https://www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

 

Burmistrz Giżycka złożył także serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Komisji Konkursowej, powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora GCK, w składzie:

 1. Cezary Piórkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej
 2. Robert Kempa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku - Członek Komisji
 3. Paweł Grzeszczak - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej - Członek Komisji
 4. Andrzej Jelec - Radny Rady Miejskiej w Giżycku - Członek Komisji
 5. Olga Uminowicz - Radna Rady Miejskiej w Giżycku - Członek Komisji
 6. Beata Łukaszewicz - Radna Rady Miejskiej w Giżycku, Członek Komisji
 7. Jerzy Kunda - Radny Rady Miejskiej w Giżycku - Członek Komisji
 8. Andrzej Szocik - Radny Rady Miejskiej w Giżycku - Członek Komisji
 9. Małgorzata Kulas-Szyrmer - Urząd Miejski w Giżycku - Członek Komisji
 10. Alina Skupińska - Członek Komisji
 11. Dariusz Matyjas - Członek Komisji
 12. Wojciech Marek Darski - Członek Komisji

 

P O D Z I Ę K O W A N I A

             

Składam serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku za zaangażowanie i pracę na rzecz Miasta i giżyckiej kultury. Praca w komisji, której celem było dokonanie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury, była obciążona dużą odpowiedzialnością i stanowiła nie lada wyzwanie.

 

Ocena wiedzy, kreatywności, kompetencji, czy osobowości, nie są łatwymi kryteriami i w tej sytuacji, również nie było to łatwym zadaniem. Niemniej dziękuję bardzo za pomoc w tworzeniu wspólnymi siłami giżyckiej kultury.

 

Wyłonionemu kandydatowi na Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury wypada życzyć, aby pracował rzetelnie na rozwój i krzewinie dotychczasowego dorobku kulturalnego Giżycka.

 

Wielkie pokłony za pracę wykonaną na rzecz Giżycka i jego mieszkańców!

 

 

          Wojciech Karol Iwaszkiewicz

                                                                                 /-/                      

                                              Burmistrz Giżycka