Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno-Socjalne

  • Nazwa firmy

    Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno-Socjalne

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Gdańska 11, skr.poczt.186, 11-500 Giżycko

Branża
Barbara Różewicz - Przewodnicząca
Karin Artwińska - Z-ca
Celem stowarzyszenia jest integracja ludności pochodzenia niemieckiego oraz pielęgnowanie jej kultury, a także kultywowanie mowy, tradycji i obrzędów mniejszości niemieckiej.