Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja

Fala

                                             

 

 

 

Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 10 stycznia 2018r.

Zakończenie realizacji projektu: 28 lutego 2018r.  

 

Przedmiotem projektu jest organizacja  zajęć sportowych, które pozwolą dzieciom i młodzieży spędzać ferie zimowe w sposób aktywny i bezpieczny. Zakupiony sprzęt pozwoli na profesjonalną realizację programu zajęć.

 

Zakres zadania

 

W zajęciach uczestniczyć będzie 70 uczniów z giżyckich szkół. Nauka jazdy na łyżwach i nauka elementów gry w hokeja przeznaczona jest dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt przewiduje przeprowadzenia w czasie ferii 20 godzin nauki jazdy na  łyżwach i nauki elementów gry w hokeja. Ponadto planowany jest zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do organizacji ww. zajęć.

 

Planowany efekt

 

·         Wzrost poziomu umiejętności wyboru alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

·         Wzrost umiejętności jazdy na łyżwach z zachowaniem wszystkich form bezpieczeństwa;

·         integracja społeczna dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach;

·         nauka zasad fair-play;

·         umiejętność pracy w zespole.

 

Wartość projektu:   18 000,00  zł

Wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki:  9 000,00 zł

 

Zajęcia pn. ”Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja” zostały również dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystki w roku 2016 oraz 2017.