Katarzyna Wójtowicz-Pac z projektem ERASMUS+ na Malcie

Nauczycielka języka angielskiego, Katarzyna Wójtowicz-Pac uczestniczyła w kursie metodycznym „Brush Up your Teaching Skills - Language Teaching Methodology” organizowanym przez Executive Training Institute Malta w miejscowości St. Julians w dniach 9 – 13 października 2023 r.

Katarzyna Wójtowicz-Pac uczestniczyła w kursie metodycznym „Brush Up your Teaching Skills - Language Teaching Methodology”Katarzyna Wójtowicz-Pac uczestniczyła w kursie metodycznym „Brush Up your Teaching Skills - Language Teaching Methodology”Katarzyna Wójtowicz-Pac uczestniczyła w kursie metodycznym „Brush Up your Teaching Skills - Language Teaching Methodology”

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji w nauczaniu języka angielskiego poprzez:

 • Lepsze zrozumienie nauczania języka, rozwijanie znanych metod nauczania;
 • Możliwość zastosowania nowych obszarów metodologii nauczania i technik towarzyszących, przy użyciu metod praktycznych i opartych na doświadczeniu;
 • Umiejętność refleksji nad własnymi metodami nauczania;
 •  Możliwość rozwijania umiejętności nauczania przy użyciu różnych metod i technik;
 • Zwiększona świadomość technologii i ICT w dzisiejszych klasach;
 • Zwiększona wiedza pedagogiczna poprzez wymianę informacji, najlepszych praktyk i wiedzy w kontekście wielokulturowym;
 • Ulepszone umiejętności językowe- Rozwijanie BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) – podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej poprzez program socjalny, który zapewniał również zanurzenie w języku;
 • Doświadczenie dziedzictwa kulturowego Malty w jej dwujęzycznym środowisku językowym.

Podczas tygodniowego kursu pani Katarzyna miała okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania praktycznych metod i technik nauczania języka angielskiego. Sesje szkolenia były podzielone na poniższe zagadnienia:

 • rozgrzewka, wprowadzenie do tematu / praktyka, podsumowanie zajęć;
 • drama, podział na role, symulacje;
 • użycie języka kolokwialnego i idiomów w nauczaniu;
 • nauczanie słownictwa;
 • humor w nauczaniu języka;
 • użycie zasobów Internetu: You Tube, Video Clips, Wikis, krzyżówki i quizy online i do druku;
 • wymowa na wesoło;
 • jak naprawdę mówimy?;
 • właściwe reagowanie na popełnianie błędów przez uczniów;
 • nauczanie przedmiotu poprzez projekt;
 • strategie w nauczaniu umiejętności pisania;
 • doskonalenie umiejętności mówienia, łamanie barier.

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia wcielając się w rolę ucznia doświadczali wielu ciekawych zadań, m.in. grali w gry planszowe utrwalające słownictwo, pracowali w parach tworząc tematyczne dialogi według powierzonej roli czy utrwalali struktury gramatyczne przy zastosowaniu humoru w klasie.  Bardzo cennym doświadczeniem było wspólne tworzenie projektu online przy wykorzystaniu strony internetowej pbworks.com, która zapewnia szeroki zestaw produktów do współpracy. Pani Katarzyna przygotowała projekt prezentując popularne desery tradycyjne w Polsce. Strona pbworks.com pozwala na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań video z zasobów Internetu do tworzenia prezentacji. Na tej jednej platformie można umieścić wszystkie projekty uczniów w danej klasie, aby dzieci mogły widzieć i oceniać pracę swoich rówieśników. Taka nowoczesna forma zajęć z pewnością przypadnie do gustu wszystkim uczniom. Ponadto uczestnicy kursu wymieniali się swoimi doświadczeniami w nauczaniu, co było również cenną wartością spotkania. Pani Katarzyna odebrała certyfikat ukończenia kursu w ostatnim dniu szkolenia.


Innym, nie mniej ważnym aspektem uczestnictwa w szkoleniu była również możliwość obcowania z kulturą i historią Malty. W ramach wycieczek zorganizowanych przez szkołę, pani Katarzyna zwiedziła piękne zakątki tego wyspiarskiego kraju. Urokliwa Valletta czy historyczna Mdina zachwycały niezwykłą architekturą.

 

Program Erasmus+ Mobilności umożliwia nauczycielom efektywny rozwój i poszerzanie horyzontów edukacyjnych. Kontakt z osobami z innych krajów dodatkowo pozwala poznać inne doświadczenia zawodowe. Ponadto żywy kontakt z językiem dla nauczyciela języka obcego jest również niezwykle ważnym punktem tego kursu.

 

 

Opracowanie

Katarzyna Wójtowicz-Pac

 

Nazwa projektu:

Szkolenie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7
im. J. Korczaka w Giżycku w ramach projektu Erasmus+ Mobilności Malta, St. Julians
Termin 09 – 13.10.2023
Katarzyna Wójtowicz-Pac