Nagrody w dziedzinie Sportu za 2022 rok | Znamy laureatów

Doroczne nagrody burmistrza w dziedzinie sportu za rok 2022 zostały przyznane. Burmistrz Giżycka, na podstawie złożonych wniosków oraz własnej inicjatywy, przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne na łączną kwotę 80 000 zł.

Nagrody sportowe Burmistrza Giżycka dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, klubów sportowych oraz szkół. Nagrody trafiają do zawodników sportów indywidualnych i drużynowych, wyróżniających się nieprzeciętnymi wynikami, ich trenerów, a także działaczy na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

 

Statuetki wręczył laureatom i wyróżnionym Burmistrz Giżycka indywidualnie, 15 maja, podczas uroczystości w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w giżyckim Ratuszu. Sylwetki nagrodzonych, wybitnych mieszkańców Giżycka, z których sukcesów jesteśmy niezmiernie dumni, prezentujemy poniżej.  

 

 

LAUREACI W DZIEDZINIE SPORTU