Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mur Carnot’a

Fala

Od 2016 r. mur Carnot’a Twierdzy Boyen jest remontowany w ramach dofinasowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej przedstawiamy zrealizowane prace konserwatorskie i roboty budowlane:

 

 

Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – etap I

 

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Giżycka o wyjątkowej wartości historycznej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. W rezultacie  903,06 m2 pow. muru objęte zostało pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi.

 

Prace wykonane przy murze:

- oczyszczenie, odsolenie, dezynfekcja i odgrzybianie murów kamiennego i ceglanego.

- naprawa muru kamiennego poprzez naprawę odpadniętych elementów kamiennych, odspojeniu lica, mocowanie kotew i

ponowne wmurowanie elementów kamiennych, naprawa trzonu muru.

- naprawa muru ceglanego polegająca na wymianie zniszczonych oraz uzupełnieniu brakujących cegieł, wymiana i uzupełnienie spoinowania muru.

- odtworzenie zadaszenia muru na zewnętrznej stronie elewacji muru po obu stronach Bramy Kętrzyńskiej do załamania muru wg umowy o dofinansowanie.

 

Wartość zadania: 270 200,14  PLN

Rok realizacji: 2016

 

Program „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – etap II

 

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Giżycka o wyjątkowej wartości historycznej oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystyki historycznej miasta i regionu.

 

W rezultacie 356,45 m2 pow. muru objęto pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi.

 

Działania:

- Rozpoczęcie prac koniec września 2017 r.

- Zakończenie prac w pod koniec października 2017 r.

 

W okresie tym przeprowadzone zostały prace: renowacji elewacji muru, odtworzenie pokrycia murów, pokrycia budowli skazamatyzowanych, drenaż (w element tych prac wchodzą m. in. działania związane z osuszaniem, odgrzybianiem, odchwaszczaniem, prace melioracyjne, wzmocnienie i konserwacja partii o silnie rozluźnieniu wątku muru ceglanego i kamiennego, odtworzenie strzelnicy, położenie i wymiana pokrycia topu muru (dachówka), mocowanie/kotwiczenie obluzowanych kamieni w murze, wymiana cegieł, uzupełnienie fug).  Zakres obejmował elewację baterii flankującej i wyrwy w murze (wymaga niezwłocznej naprawy).

 

Wartość zadania: 140 000,00 zł

Rok realizacji: 2017

 

Program „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

Giżycko, Twierdza Boyen, II poł XIX w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej – etap I

 

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Giżycka o wyjątkowej wartości historycznej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.

 

W rezultacie  905,82 m2 pow. muru objęte zostały pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi.

 

Prace konserwatorskie i roboty budowlane rozpoczęto w połowie  lipca 2017 r. i zakończyły się na koniec listopada 2017 r.

Prace konserwatorskie polegały na usunięciu roślinności, oczyszczaniu, odsoleniu i odgrzybieniu murów kamiennego i ceglanego. Wykonane zostało wzmocnienie i konserwacja partii o silnie rozluźnionym wątku muru ceglanego i kamiennego. Odtworzenie napisu „FESTE BOYEN". Remont bramy giżyckiej polegał również na: konserwacji skrzydeł drzwiowych; naprawa lub wymiana pękniętych kamieni w miejscu rygli bramowych; naprawa mechanizmu do podnoszenia mostu zwodzonego przed bramą; wymiana desek w moście zwodzonym przed bramą.

 

Wartość zadania:  203 962,75 PLN

Rok realizacji: 2017

 

Program „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego