Most obrotowy | Terminarz na 2024

W nadchodzącym sezonie, poruszanie się drogą wodną przez Kanał Łuczański, będzie znów możliwe. Most obrotowy umożliwiający przeprawę, będzie otwierany dla żeglarzy 3 razy dziennie.

Most obrotowy, po doraźnej naprawie, w dalszym ciągu działa w trybie awaryjnym. Dopiero gruntowna przebudowa, pozwoli na normalne użytkowanie - poinformował wicestarosta giżycki Mateusz Sieroński.  

 

Otrzymaliśmy prawie 8 mln zł dofinansowania na gruntowną przebudowę. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego. Pozyskanie odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, rozpisanie przetargu i stworzenie dokumentacji sprawia, że prace raczej nie ruszą przed jesienią - czytamy na stronie wicestarosty,

 


TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO W 2024 r.

 

Most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w dniach od 1 kwietnia do 31 października w niżej wymienionych godzinach:

 

Otwierany dla ruchu wodnego
10.30 – 11.00
12.35 – 14.25
17.25 – 18.25

 

Otwierany dla ruchu kołowego
11.05 – 12.30
14.30 – 17.20
18.30 – 10.25

 

Most obrotowy

 

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 października z wyłączeniem weekendu majowego oraz czerwcowego (27 kwietnia – 5 maja, 30 maja – 2 czerwca), w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać pracownik obsługi w wyżej wymienionych godzinach.

 

W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

 

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwarcia: 726 888 878
Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.

 

Uwaga:
Po dokonaniu doraźnej naprawy mostu, mając na względzie jego dalszą eksploatację obiekt został objęty cyklicznym monitoringiem przyczółków. W przypadku stwierdzenia przemieszczenia się elementów mostu, które mogą zablokować jego prawidłowe funkcjonowanie, most będzie przejezdny wyłącznie dla ruchu kołowego.

 

(-) Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku