MOST OBROTOWY OTWARTY dla ruchu kołowego | Terminarz 2020

 


MOST OBROTOWY NA KANALE ŁUCZAŃSKIM W GIŻYCKU OTWARTY


8 maja most obrotowy otwarto dla ruchu kołowego,


po przeprowadzonym remoncie zabytkowego obiektu!


 


TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 2020


1. W miesiącach maj – czerwiec oraz wrzesień – październik – w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać obsługa w niżej wymienionych godzinach:


Otwierany dla ruchu wodnego:


10.35 – 11.05


12.05 – 12.55


13.35 – 14.25


16.05 – 17.25


Przejezdny dla ruchu kołowego:


11.10 – 12.00


13.00 – 13.30


14.30 – 16.00


17.30 – 10.30


Uwaga. W dniach 1 – 3 maja most będzie otwarty tylko dla ruchu wodnego. W okresie 4 – 11 maja 2020 r. most będzie otwierany dla ruchu wodnego w godzinach ustalonych w terminarzu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu, a zamknięty dla ruchu kołowego.


W przypadku jeżeli jednostka pływająca nie powiadomi o chęci przepływu, a dopłynie do obiektu mniej niż 15 minut przed otwarciem mostu dla ruchu kołowego, będzie zmuszona do oczekiwania na kolejne otwarcie.


2. W terminie 10 czerwca – 31 sierpnia most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionym przedziale godzinowym:


Otwierany dla ruchu wodnego:


8.05 – 8.25


10.35 – 11.05


12.05 – 12.55


13.35 – 14.25


16.05 – 17.25


18.35 – 18.55


Przejezdny dla ruchu kołowego:


8.30 – 10.30


11.10 – 12.00


13.00 – 13.30


14.30 – 16.00


17.30 – 18.30


19.00 – 8.00


3. W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.


4. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.


 


Kontakt telefoniczny z obsługą mostu: tel. komórkowy 726 888 878


Zarządzający obiektem: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku tel. 693 979 706.


 


Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą mostu, sterówka mostu obrotowego wyposażona jest również w radiotelefon, który pracuje na 9 kanale pasma morskiego 156,450 MHz.


 


Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowej pieczęci, będącej potwierdzeniem obecności na moście obrotowym w Giżycku. Stempel dostępny jest u kierownika przeprawy.


ZAPRASZAMY


 

 


Foto: UM Giżycko mojegizycko.pl / Tomasz Karolski