Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku

  • Nazwa firmy

    Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku

  • Nazwa skrócona

    MCK OHP

  • Adres

    ulica: al. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko

Branża
Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci profesjonalnych placówek stworzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, mających zapewnić młodym ludziom pomoc w odnalezieniu własnego miejsca na rynku pracy bądź określeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej (w zależności od wieku i potrzeb klienta – usługi MCK kierowane są przede wszystkim do młodzieży od 15 do 25 lat).

Wsparcie oferowane młodym ludziom obejmuje doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe. Ma ono charakter kompleksowych, pogłębionych działań świadczonych zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. Młodzieżowe Centra Kariery zajmują się m.in. :

- udzielaniem porad zawodowych i informacji zawodowej,

- indywidualnym planowaniem kariery,

- organizacją warsztatów i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego,

- pomocą w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

- organizacją i interpretacją wyników testów predyspozycji zawodowych,

- pozyskiwaniem ofert pracy

- organizacją szkoleń zawodowych


Wsparcie specjalistów MCK jest bezpłatne i udzielane zgodnie ze zidentyfikowanymi, indywidualnymi potrzebami klienta.

Zapraszamy

Godziny otwarcia
pn-pt w godzinach 7.00 - 15.00