Michał Jasudowicz | Henryk Jurczyk | Piotr Kostek Konstantynowicz uhonorowani!

19 października oficjalnie wręczone zostały medale za szczególne zasługi dla miasta przyznane w tym roku trzem wybitnym giżycczanom - Michałowi Jasudowiczowi, Piotrowi Konstantynowiczowi i Henrykowi Jurczykowi. Uroczystość miała wymiar bardzo symboliczny, ze względu na ograniczenia z powodu pandemii covid i zasady bezpieczeństwa. Udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim wzięli nasi wyróżnieni, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Jan Sekta oraz burmistrz miasta Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

W imieniu Giżycka, mieszkańców i samorządu - raz jeszcze składamy wielkie gratulacje!


Na zdjęciu od lewej: Henryk Jurczyk, Michał Jasudowicz, Piotr 'Kostek' KonstantynowiczFOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI


IMG_20201019_125905IMG_20201019_125953IMG_20201019_130428IMG_20201019_130447IMG_20201019_130503IMG_20201019_130554IMG_20201019_130801IMG_20201019_130823IMG_20201019_130937IMG_20201019_131105IMG_20201019_131740IMG_20201019_131816IMG_20201019_131819IMG_20201019_131911IMG_20201019_132152

Oto sylwetki naszych zasłużonych


 
Michał Jasudowicz
W latach 80. XX w. był działaczem „Solidarności”, aktywnie zaangażowanym w działalność związku. Od chwili osiedlenia się na Mazurach ściśle związany ze środowiskiem Sybiraków – łączyła go nie tylko wspólnota ciężkich przeżyć, ale także troska o zachowanie świadomości następnych pokoleń. W latach 1989-1993 był wiceprezesem Związku Sybiraków Koła w Giżycku, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa. Pan Michał wykazuje ogromną aktywność w popularyzacji i upowszechnianiu wśród mieszkańców Giżycka pamięci o losach Sybiraków. W 1989 roku wraz z Rajmundem Pakulnisem doprowadził do postawienia na giżyckim cmentarzu komunalnym „krzyża katyńskiego”. Był współorganizatorem wzniesienia w 1998 roku w parku Rogera Goemaere’a pomnika upamiętniającego żołnierzy AK i Sybiraków, a w roku 2018 skwer położony w sąsiedztwie pomnika zyskał nazwę "Skweru im. Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru". Również z jego inicjatywy Rada Miejska nadała nazwę „Sybiraków” jednej z ulic w Giżycku. Pan Michał organizuje w szkołach cykliczne spotkania z młodzieżą, by popularyzować wartości patriotyczne i obywatelskie, a także dbać o poszanowanie kultury i tradycji. To wybitna postać budująca lokalny patriotyzm.
Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XXVI/45/2020 z 24 czerwca 2020 w sprawie nadania medalu 
 
Henryk Jurczyk
Znany giżycki działacz gospodarczy i społeczny. W Zakładach Rybnych przepracował 36 lat, pełnił tam funkcje: głównego technologa (1961-1973), zastępcy Dyrektora ds. produkcji (1974-1982), zastępcy dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych (1982-1985), dyrektora naczelnego (1985-1994). Za działalność gospodarczą i społeczną w zakładzie, na rzecz miasta, podmiotów gospodarczych i handlowych został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi, administracyjnymi i samorządowymi. Od 1960 roku jest aktywnym członkiem KS Mamry Giżycko, szczególnie zaangażowany w wieloletnią społeczną działalność na rzecz klubu. Pełniąc funkcję prezesa klubu angażował się w poszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie środków na budowę hali sportowej przy ul. Jeziornej, gdzie obecnie znajduje się Port Ekomarina. Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, pełnił funkcję przewodniczącego zarządu (1998-2013). Za szczególne zaangażowanie w działalność PZERiI został wielokrotnie odznaczony przez Zarząd Główny. Od 2005 roku Pan Henryk był propagatorem utworzenia w Giżycku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2017 roku aktywnie uczestniczył w działaniach mających na celu powstanie Rad Seniorów. W roku 2018 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Henryka Jurczyka na członka Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów.
Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XXVI/44/2020 z 24 czerwca 2020 w sprawie nadania medalu 
 
Piotr 'Kostek' Konstantynowicz
Od blisko 30 lat aktywnie zaangażowany w życie kulturalne miasta. Giżycczanom znany również jako „Kostek”. Przez 10 lat, w kamieniczce przy ul. Warszawskiej prowadził galerię i kawiarenkę znaną jako Jazz Club Galery. Było to kultowe miejsce spotkań i komunikacji mieszkańców z ludźmi ze świata kultury i sztuki. Pan Piotr organizował tam wiele wydarzeń o wymiarze społecznym i kulturalnym. Autor kilkunastu wystaw fotograficznych ukazujących walory regionu. Organizator cyklicznych koncertów „Posejdon Jazz Festiwal”, umożliwił udział w ponad 80 koncertach jazzowych na swoich statkach. Od 2015 roku zaangażowany w popularyzację czytelnictwa i literatury, współorganizator spotkań „Literatura na wodzie”. W trudnym dla artystów czasie pandemii organizator koncerty na wodzie z cyklu "Wspieramy Artystów".
Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XXVI/46/2020 z 24 czerwca 2020 w sprawie nadania medalu 
 
 
Foto: UM Giżycko mojegizycko.pl / J. Maciejewska-Kucfir