Masz-Bud Piotr Chmielewski

  • Nazwa firmy

    Masz-Bud Piotr Chmielewski

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko

Branża
Specjalizujemy się w realizacji robót inżynieryjnych w zakresie zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, odwodnieniowych oraz budowie przepompowni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania, przydomowych oczyszczalnie ścieków a także przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków. Dysponujemy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą a także własnym zapleczem technicznym i sprzętowym, które pozwala nam na podejmowanie wszelkich robót inżynieryjnych z zakresu usług, które oferujemy.

Godziny otwarcia
7.00-15.00