XC Sesja Rady Miejskiej | 13 listopada

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 13 listopada (poniedziałek) 2023 r.
o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek XC sesji Rady Miejskiej w Giżycku (zwołanej w trybie nadzwyczajnym) BIP – informacja o XC sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Remont ul. Staszica w Giżycku”.
  3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 1345/4, 1346/1, 1348/3 przy Al. 1 Maja w Giżycku.
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  5. Zamknięcie sesji.