LXXXVII Sesja Rady Miejskiej | 27 września

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 27 września (środa) 2023 r.
o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXXVI/10/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 30.08.2023 r.
 4. Wystąpienie organizatorów Giżycko Air Show.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023 – 2031. PROJEKT NR 1
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/132/2022 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zmienionej uchwałą LXXX/27/2023 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 1 marca 2023 r. PROJEKT NR 3
 10. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. PROJEKT NR 4
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. PROJEKT NR 5
 12. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 6
 13. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 7
 14. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2024 – 2027. PROJEKT NR 9
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2024 – 2027. PROJEKT NR 10
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 11
 18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 12
 19. Zamknięcie obrad.

 

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych - 25.09.2023r. (poniedziałek)  godz. 15.00  w Biurze Rady Miejskiej al. 1 Maja 14. pok. nr 1.
 • Komisja Finansów i Gospodarki – 26.09.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 w Biurze Rady Miejskiej al. 1 Maja 14. pok. nr 1.