Kto otrzyma Nagrodę Św. Brunona? Zgłoszenia tylko do 15 grudnia

Do 15 grudnia można zgłaszać kandydatów do VII edycji Plebiscytu o Nagrodę św. Brunona Patrona Giżycka.l Nabór obejmować będzie wnioski za lata 2021 i 2022.

O wydłużeniu terminu naboru zdecydowano w grudniu 2021 r. w związku z trwającą pandemią COVID-19, uniemożliwiającą realizację Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” w pełnym wymiarze.

Brunon

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur. Wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka oraz osoby, firmy, instytucje, organizacje związane z Giżyckiem, zasłużone w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta. 

 

Kandydaci mogą być zgłaszani przez mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje są zgłaszane również przez Burmistrza Giżycka. Kandydat powinien odznaczać się odpowiednią postawą moralną i etyczną, a jego postawa nie powinna budzić zastrzeżeń w odniesieniu do relacji międzyludzkich, wartości moralnych i postaci Świętego Brunona Patrona Giżycka.

 

Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców wybierze kapituła pod przewodnictwem Burmistrza.

 

Nagrody będą a w następujących kategoriach:

  • kultura,
  • sport,
  • gospodarka,
  • turystyka,
  • ekologia,
  • zdrowie,
  • społecznik,
  • ambasador Giżycka,
  • pomysł

 

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” jest przedłożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej . Wnioski złożone od 8 listopada do 15 grudnia 2021 r., będą brały udział w procedurze naboru VII edycji „Nagród Świętego Brunona Patrona Giżycka”.

 

Szczegóły i formularze do pobrania: Zarządzenie nr 790/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 757/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 listopada 2021 r. dotyczącego Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” 

 

 

Do pobrania:

 

Formularz_zgłoszeniowy_BIP

Zarządzenie_790-2021 

Regulamin

Klauzula_informacyjna_B