Krew darem serca | Podziel się w Walentynki

13 lutego w ramach działań pod hasłem „Giżycko wspiera krwiodawców” Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz i Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska odwiedzili giżycki oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Osoby, które na miejscu oddawały krew otrzymały od nich kalendarze z logiem promującym krwiodawstwo. Pani dyrektor, dała dobry przykład innym i sama, po raz pierwszy, oddała krew.

RCKiK

 

 

Spotkanie w oddziale terenowym w Giżycku było okazją do porozmawiania z krwiodawcami i pracownikami punku. Jak zapewnie personel, liczba oddających krew w Giżycku jest zadowalająca, jednak brakuje wśród nich osób młodych. Dawcą krwi może być każda zdrowa osoba, już od ukończenia 18 lat! 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wydaje kalendarze promujące krwiodawców już od kilku lat. Ilustrację graficzną do kalendarza na rok 2023 wykonała uczennica Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Magda Duda. Kalendarze otrzymają dawcy w RCKiK w Giżycku.

 

RCKiKRCKiKRCKiKRCKiK  

 

A przed nami Walentynki. To doskanały moment, by zakochać się w honorowym krwiodawstwie! Giżycki oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czeka na osoby chętne do podzielenia się krwią, naszym najcenniejszym darem. Tego dnia każdy krwiodawca zostanie obdarowany słodkim pluszowym misiem!

 

RCKiK_13_02_2023_czI IRCKiK_13_02_2023_czI IRCKiK_13_02_2023_czI IRCKiK_13_02_2023_czI I


Przypomnijmy, dawcą krwi lub jej składników może zostać:

  • każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat,
  • o masie ciała przynajmniej 50kg,
  • legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.


Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Honorowym Dawcom Krwi przysługują ustawowe przywileje. Warto zaznaczyć, że Honorowi Dawcy Krwi poza ustawowymi przywilejami, mają w Giżycku zniżki na Pływalnię Miejską MOSIR (50 %), Lodowisko (bilet ulgowy), Giżycki Uniwersytet III Wieku – CPUIS (100 %).
 
Więcej informacji:
Oddział Terenowy RCKiK
tel. (87) 428 18 96/ (87) 429 94 22
ul. Bohaterów Westerplatte 4, 11-500 Giżycko  

 

Fot. gizycko.pl/ JMK