Seniorzy

Seniorzy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Fala

„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok - realizowany od czerwca do grudnia 2023 r., to program będący elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów, którzy często pozostają sami w miejscu zamieszkania, zarówno z konieczności, jak i własnego wyboru.

Wspieraj seniora

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

 

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Giżycko korzysta z modułu II

 


Drodzy Giżyccy Seniorzy, rodziny i znajomi osób starszych z Giżycka!

 

W 2023 roku rozpoczął się już 7. rok funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej w Giżycku tzw. „przycisku życia”, pod honorowym patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Jest to dla nas duży sukces i radość z tego, że udało nam się wprowadzić system teleopieki, jako pierwszym w województwie Warmińsko-Mazurskim, a tym samym  zapewnić giżyckim seniorom (osobom samotnym, schorowanym) poczucie bezpieczeństwa, a najbliższej rodzinie - komfortu, że ich bliski jest pod stałą fachową opieką.

 

Ważne jest również, aby osoba starsza, niepełnosprawna, chora, czasowo lub trwale niesamodzielna, wymagająca opieki, jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym, gdzie czuje się najlepiej, a teleopieka na to pozwala.

 

Od 2017 r. do dzisiaj zapisanych było ok. 150 seniorów, jednak z różnych przyczyn, liczba ta, stale się zmienia (zgony w wyniku upadku, udaru, zatoru, ataku epilepsji, utraty przytomności spowodowanej hipoglikemią „niedocukrzeniem”, zatrzymania akcji serca, zabrania seniora do innego miejsca zamieszkania, umieszczenie seniora np. w DPS, itp.), obecnie mamy zarejestrowanych i aktywnych ponad 110 osób.

 

Co roku jesteśmy przygotowani do utrzymania systemu, z którego korzystają giżyccy, seniorzy, niemniej staramy się zwiększać liczbę urządzeń, aby nikomu nie zabrakło.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej teleopieki domowej Podopieczny musi:

  • być mieszkańcem Giżycka,
  • być osobą starszą (po 60 r. ż.), samotną, schorowaną,
  • być osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania powierzonego urządzenia „PRZYCISKU ŻYCIA”,
  • wypełnić z Koordynatorem niezbędne dokumenty pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania Podopiecznego.

Te kryteria są bardzo ważne dla zasadności prowadzenia systemu, włączenia odpowiedniej osoby do teleopieki i jej dalszego finansowania.


KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023
– DOBRE WIEŚCI!


W lutym tego roku pojawiła się informacja o możliwości przystąpienia do kolejnej edycji rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2023” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), który po raz drugi, zaproponował możliwość otrzymania 100% dofinansowania teleopieki z II modułu (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa). Giżycko otrzymało kwotę w wysokości 58 814,41 zł. 

 

Miasto Giżycko ponownie wystąpiło z wnioskiem oraz kosztorysem i otrzymało 74% wnioskowanych kosztów. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie liczby nowoczesnych urządzeń II generacji (czujnik upadku, pomiar tętna, geolokalizacja GPS, krokomierz),
o kolejne 30 sztuk. Zapraszamy zatem giżyckich seniorów spełniających powyższe kryteria do zgłaszania się bezpośrednio do koordynatora giżyckiej teleopieki domowej, celem weryfikacji i włączenia do bezpłatnego systemu ratującego życie w chwili jego zagrożenia.

 

Zrzut_ekranu_2023-12-12_o_15-03-42 

Plakat

 

 

Apeluję do wszystkich lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych, księży, pracowników MOPS, rodzin, sąsiadów, aby nie byli obojętni na moją prośbę i zgłaszali osoby samotne z wielochorobowością do bezpłatnego systemu. To w Państwa środowiskach jest najwięcej osób, które powinny być wyposażone w bezpłatny „przycisk życia”.

 

Nadmienię, że w krajach wysokorozwiniętych „teleopieka” przepisywana jest jako recepta, co daje większy odsetek zgłoszonych osób chorych skazanych na samotność. Wystarczy zadzwonić do mnie pod numer tel.: 798 112 125 i zgłosić osobę, resztę osobiście wszystko zorganizuję.

 

Zapraszam wszystkich Państwa do włączenia się w rozwój bezpłatnej teleopieki domowej skierowanej do giżyckich seniorów poprzez zgłaszanie osób, które według Państwa powinny zostać objęte „przyciskiem życia”.

 

To nic Państwa, ani Seniora nie kosztuje, a jak bardzo podnosi poczucie bezpieczeństwa naszych seniorów i  ich rodzin. Zadbajmy o nich wspólnie!

 

dr Katarzyna Karolska

Koordynator Systemu Teleopieki Domowej w Giżycku

Główny Specjalista Biura Promocji i Polityki Społecznej

Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Do pobrania: 

PROGRAM Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Podział środków z dotacji

Podział środków z dotacji celowej budżetu państwa- po zmianie wrześniowej