Seniorzy

Seniorzy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Koperta Życia

Fala

Koperta Życia dla giżyckich Seniorów w ramach

samorządowego systemu teleopieki w Giżycku

 

Akcja pod patronatem

Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza


 

Czym jest „Koperta życia”?
To dokument zawierający formularz z krótkim opisem historii choroby podopiecznego, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego. Dodatkowo zawiera dane najbliższych członków rodziny (osoby do kontaktu w razie zagrożenia stanu zdrowia lub życia członka rodziny), a także niezbędne informacje, które posłużą ratownikom w trakcie udzielania pomocy medycznej.
„Koperta życia” adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję do domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.
„Koperta życia” przechowywana jest zazwyczaj w lodówce. Giżyccy seniorzy będą dodatkowo oznakowani naklejką na drzwiach, informującą o tym, że są podopiecznymi giżyckiej akcji „Koperta życia”.
Wiadomość ta będzie znacznym ułatwieniem w podaniu przez ratowników prawidłowych leków.
 
Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. Pracownicy pogotowia potwierdzają, że niejednokrotnie informacje zawarte w kopercie życia, pomogły w podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.
Taka koperta, to ułatwienie dla służb ratowniczych w przypadku, gdy nie ma kontaktu z pacjentem lub osoba wzywająca pomoc, nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.

Zapraszamy po odbiór „Koperty życia” - seniorów (lub członków ich rodzin), a także osoby, które posiadają wiedzę o tym, że w ich otoczeniu znajdują się osoby samotne, schorowane po 60 r.ż.
Bezpłatne pakiety będą dostępne w poniższych punktach:
-Biurze Promocji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Giżycku, (p. nr. 116 i 117),
-Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim, (p. nr. 7),

 
Formularz można wypełnić samemu lub z pomocą członka rodziny, pielęgniarki, czy lekarza.
Koordynatorem akcji jest dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (tel.: 798 112 125).