Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy ofert i podział środków finansowych

Fala

2024

PODZIAŁ GRANTÓW:

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:       

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

2023

PODZIAŁ GRANTÓW I KONKURS GRANTOWY

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:                                     

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:


2022

PODZIAŁ GRANTÓW II KONKURS GRANTOWY

PODZIAŁ GRANTÓW I KONKURS GRANTOWY

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:


2021

PODZIAŁ GRANTÓW - II KONKURS GRANTOWY:

PODZIAŁ GRANTÓW - I KONKURS GRANTOWY:

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:  

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:


2020

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

PODZIAŁ GRANTÓW - I KONKURS GRANTOWY:

 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:


2019

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

  • Oferta

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/478993/ uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_

  • Podział środków

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/479961/ zarzadzenie_nr_1232019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_17_lipca

 

II KONKURS GRANTOWY:

  • OCHRONA ZDROWIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/474848/ zarzadzenie_nr_1082019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_czerwc

  • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/477067/ zarzadzenie_nr_1162019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_26_czerw

 

PODZIAŁ GRANTÓW - I KONKURS GRANTOWY:

  • OCHRONA ZDROWIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455532/ zarzadzenie_nr_152019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_styczn

  • OCHRONA ZWIERZĄT

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/ zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

  • OPIEKA SPOŁECZNA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/ zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

  • EKOLOGIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/ zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn

  • KULTURA FIZYCZNA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457013/ zarzadzenie_nr_282019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_lutego_

  • KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457303/ zarzadzenie_nr_302019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

  • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457368/ zarzadzenie_nr_312019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

 

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:

  • opieka społeczna, ekologia, ochrona zwierząt, ochrona zdrowia:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455205/ zarzadzenie_nr_142019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_25_styczn

  • dofinansowanie szkolenia sportowego, kultura fizyczna:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455839/ zarzadzenie_nr_202019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_styczn

  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/456889/ zarzadzenie_nr_262019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_6_lutego_

 

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

  •  I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/450222/ zarzadzenie_nr_7632018_burmistrza_miasta_gizycka_z_21_grudnia_20

  • I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/451278/ zarzadzenie_nr_12019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_stycznia

  • II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (OCHRONA ZDROWIA)

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/466772/ zarzadzenie_nr_742019_burmistrza_miasta_gizycka_z_15_kwietnia_20

 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/468586/ zarzadzenie_nr_802019_burmistrza_miasta_gizycka_z_29_kwietnia_20 (zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2019 Burmistrza Miasta Giżycka)

  • II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/472799/ zarzadzenie_nr_952019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_maja_2


2018

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


2017

PODZIAŁ ŚRODKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


2016

IV KONKURS GRANTOWY

III KONKURS GRANTOWY

PODZIAŁ ŚRODKÓW W I ORAZ II KONKURSIE GRANTOWYM NA ROK 2016

II KONKURS GRANTOWY

I KONKURS GRANTOWY


2015

IV KONKURS GRANTOWY

 

III KONKURS GRANTOWY

II KONKURS GRANTOWY

I KONKURS GRANTOWY


2014 

2013


2012

Co Nowego

Fala