Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Burmistrz Giżycka ogłosił konkursy dla kandydatów na stanowiska dyrektorów giżyckich podstawówek.

Zainteresowani mogą się ubiegać o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50 oraz Szkoły Podstawowej nr 4  im. I  Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21.

 

Oferty należy składać w terminie do 12 marca 2024 r. 

 

Szczegóły określają poniższe zarządzenia:

Zarządzenie nr 1342/2024 Burmistrza Giżycka z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. 3 Maja 21

 

Zarządzenie nr 1343/2024 Burmistrza Giżycka z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Wiejska 50

 

Informacji dotyczących konkursu udziela Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14, tel. 798 618 200, 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl