Kolej na Giżycko - Korsze

Będą szybsze i sprawniejsze podróże koleją z Giżycka do Korsz dzięki modernizacji i elektryfikacji linii. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na realizację prac budowlanych w ramach drugiego etapu inwestycji na trasie Korsze – Ełk. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 876 mln zł netto w ramach Krajowego Programu Odbudowy. 

Linia kolejowa nr 38 zmienia się dla podróżnych z woj. warmińsko – mazurskiego oraz dla turystów. Mieszkańcy tej części regionu szybciej i wygodniej dojadą do stolicy województwa. Po zakończeniu wszystkich prac podróż koleją z Ełku do Olsztyna zajmie poniżej 2 godzin. Od marca 2022 r. realizowane są prace na odcinku Ełk – Giżycko. W poniedziałek, 2 października, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację i elektryfikację następnego odcinka: z Giżycka do Korsz. Prace wykona firma Torpol S.A.

 

Konferencja prasowa

 

Kolej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego staje się coraz bardziej przyjazna podróżnym. Realizowane inwestycje zachęcają do wyboru tego środka transportu, który umożliwia szybkie, bezpieczne i wygodne dojazdy do pracy lub szkoły. Mieszkańcy krainy Wielkich Jezior Mazurskich zasługują na transport przyjazny środowisku, co zapewni elektryfikacja trasy z Ełku do Korsz – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Konferencja prasowa

Lepszy dostęp do kolei zapewni przebudowa 9 stacji i przystanków m.in. w Sterławkach Wielkich, Kętrzynie i Korszach. Z wyższych peronów będzie można łatwiej wejść do pociągów. Zapewnione zostaną wygodne dojścia także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Wymieniony zostanie tor na długości prawie 50 kilometrów. Przebudowane lub wyremontowane będą 84 obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty i przepusty). W Sterławkach Wielkich powstanie nowy wiadukt drogowy na drodze wojewódzkiej nr 592. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami zwiększy się na 38 zmodernizowanych przejazdach kolejowo – drogowych. Dzięki zabudowie sieci trakcyjnej i elektryfikacji linii nie będzie konieczności zmiany lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co skróci czas podróży.

 

Dzięki elektryfikacji linii z Ełku przez Giżycko do Korsz oddziaływanie kolei na środowisko będzie mniejsze. Poprawi się także przepustowość trasy, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Każda inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa warmińsko – mazurskiego wpływa pozytywnie na rozwój regionu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Konferencja prasowa

Zakończenie prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” planowane jest w II kwartale 2026 r. Prace o wartości 876 mln zł netto zostaną zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy.

Na odcinku Giżycko – Ełk prace koncentrują się na stacji Giżycko oraz na stacji Stare Juchy, gdzie budowane są nowe perony. Aktualnie na stacjach prowadzone są prace ziemne i związane ze wzmacnianiem terenu. W Giżycku budowane jest przejście podziemne, gdzie prowadzone są prace zbrojarskie i ciesielskie. Na moście na Kanale Łuczańskim postępuje rozbiórka podpór i zabudowa ścianek szczelnych. Wykonawca zabudował prawie wszystkie fundamenty, na których stawiane są konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2024 r.

Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin. Pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej niż obecnie – z 80 do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

 

Konferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKPKonferencja prasowa PKP

Fot. gizycko.pl/ JMK

 

Informacja prasowa