Klub Sportowy "ABC-UKS 7"

  • Nazwa firmy

    Klub Sportowy "ABC-UKS 7"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Sikorskiego 16/8, 11-500 Giżycko

Branża
Główne cele klubu to organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży oraz dążenie do objęcia swoją działalnością szerokich rzesz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.