ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla firm zainteresowanych współpracą

Fala

Program ma charakter otwarty

 

Przedsiębiorcy działający na terenie Miasta Giżycka mogą dobrowolnie oraz w dowolnym czasie przystępować do programu Giżycka Karta Dużej Rodziny. Przystępując do programu, a tym samym oferując beneficjentom propozycje zniżek na swoje produkty i usługi przedsiębiorcy otrzymują okazje pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym w mieście Giżycku, zyskują możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

 

Firma lub instytucja poprzez udział w programie Giżycka Karta Dużej Rodziny:

- staje się rozpoznawalna dla rodzin korzystających z Karty,

- wzmacnia swój wizerunek,

- wzbudza zaufanie, tym samym zwiększając grono klientów,

- zyskuje możliwość posługiwania się logo Programu.

 

Przystąpienie przez przedsiębiorców do programu Giżycka Karta Dużej Rodziny odbywa się na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 7) lub u Pełnomocnika Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży (I piętro, pokój nr 104).

 

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich złożenia. We wniosku przedsiębiorca określa formę i rodzaj zaangażowania w program Giżycka Karta Dużej Rodziny. Decyzję o przyjęciu do programu i umieszczeniu go w wykazie Partnerów podejmuje Burmistrz Miasta Giżycka. Wykaz Partnerów programu będzie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Miasta Giżycka www.gizycko.pl.

 

Deklaracja udziału w Programie DO POBRANIA...

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 472/2014 r. Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 września 2014 r.

 

Porozumienie współpracy zawierane pomiędzy gminą a partnerem w ramach programu Giżycka Karta Dużej Rodziny WZÓR DO POBRANIA...

Porozumienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 472/2014 r. Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 września 2014 r.

 

Partnerzy programu otrzymują graficzne oznaczenie uczestnictwa w programie Giżycka Karta Dużej Rodziny. Nazwa, logo oraz odpowiednia informacja na temat współpracujących firm znajdzie się również na wszystkich materiałach związanych z realizacją programu.

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji oraz deklaracji udziału w Programie:

Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży dr Katarzyna Karolska tel. 87 7324 143, 531 002 333 katarzyna.karolska@gizycko.pl, Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14 (I piętro, pokój nr 104).