Uczniowie przybywający z Ukrainy | Informacja dla rodziców

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

 

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, prosimy o kontakt z Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, Al. 1 Maja 14, tel. 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl

 

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Dzieci w wieku 7-15 lat mogą zgłaszać się do szkół podstawowych, natomiast młodzież w wieku 16-18 lat może zgłaszać się do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Giżycki, kontakt: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, tel. 87 429 94 35.

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

 

Dane teleadresowe szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko:

  • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gimnazjalna 1- tel. 87 428 24 16 , e-mail: sp1@gizycko.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Warszawska 39- tel. 87 428 25 38, e-mail: sp2@gizycko.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wiejska 50, tel. 87 428 21 35, e-mail: sp3@gizycko.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 3 Maja 21, tel. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wodociągowa 8, tel. 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl

W Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku funkcjonuje Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego oraz Religii Greckokatolickiej.

 

Informacja dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy- wersja w języku ukraińskim

https://www.gov.pl/attachment/a033efd4-3ec7-4b1c-bcde-009faa5356fb

 

Informacja dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy- wersja w języku polskim

https://www.gov.pl/attachment/43a1ab88-1bdd-4941-a984-b9e3782a09ef


 

 

Інформація для батьків учнів, які приїжджають з України

 

Міністерство освіти і науки підготувало інформацію для батьків дітей, які приїжджають з України.

 

Матеріал містить практичні поради щодо запису дитини до школи та прав іноземних учнів у польських школах. Інформація підготовлена ​​польською та українською мовами.

 

Матеріал, підготовлений для батьків учнів, які приїжджають з України, містить інформацію про необхідні документи для запису дитини до школи.

 

Для вступу до школи потрібна заява, а рішення про прийняття дитини приймає директор. Державна початкова школа за місцем проживання дитини-іноземця приймає дитину відповідно до законів, а інші державні початкові та середні школи oскільки є вільні місця. Якщо у вибраній школі немає вільних місць, зверніться до Міського осередка обслуговування шкіл та дитячих садків у м. Гіжицько, вул. 1 Мая 14 (1 Maja 14),
тел. 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl

 

Діти 7-15 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно.  Діти 7-15 років можуть зголошуватися до початкових шкіл, натомість молодь 16-18 років, до середніх шкіл, ведених повітом м. Ґіжицько (номер телефону 87 429 94 35 Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7).

 

Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Учні з України можуть брати участь у безкоштовних уроках польської мови, які організовує школа, та отримувати психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з міграційним досвідом.

 

Контактні дані шкіл Початкова, керівним органом яких є ґміна міста Ґіжицько:

  • Початкова школа №1, вул. Ґімназiaльна 1 (Gimnazjalna 1)- тел. 87 428 24 16, e-mail: sp1@gizycko.pl
  • Початкова школа №2, вул. Варшавська 39 (Warszawska 39) - тел. 87 428 25 38, електронна пошта: sp2@gizycko.pl
  • Початкова школа № 3 з відділами інтеграції, вул. В'єйска 50 (Wiejska 50), тел. 87 428 21 35, e-mail: sp3@gizycko.pl
  • Початкова школа №4, вул. 3 Мая 21 (3 Maja 21), тел. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl
  • Початкова школа №7, вул. Водоцьонґова 8 (Wodociągowa 8), тел. 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl

У Початковій школі №7 працює Міжшкільний пункт навчання української мови та грекокатолицької релігії.

 

Інформація для батьків учнів, які приїжджають з України - версія українською мовою

https://www.gov.pl/attachment/a033efd4-3ec7-4b1c-bcde-009faa5356fb

 

Інформація для батьків учнів, які приїжджають з України – версія польською мовою

https://www.gov.pl/attachment/43a1ab88-1bdd-4941-a984-b9e3782a09ef

 

Informacje: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli